Kurser i entreprenadjuridik

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom entreprenadjuridik och närliggande områden. Våra advokater hanterar dagligen tvister, avtal och förhandlingar inom dessa rättsområden, vi vet därmed vilka problem som uppstår och hur de kan lösas.

Genom att utbilda personalen i entreprenadjuridik minskas riskerna i projekten och slutresultatet blir ofta bättre. Ni styr själva över utbildningens innehåll, hur den läggs upp och antal deltagare. På så sätt kan utbildningskostnaden per medarbetare bli låg. Läs mer om några av våra kurser nedan och kontakta oss via telefon
+46 (0)8 410 606 01 eller info@wa-advokat.se för offert och diskussion om kursinnehåll.

Grundkurs i entreprenadjuridik

Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagarna grundläggande kunskaper om de regler som påverkar byggprocessen och förmedlar kunskaper om branschens vanligaste standardavtal AB 04 och ABT 06.

Läs mer om kursen grundkurs i entrepenadjuridik

Fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Fördjupningskursen i entreprenadjuridik riktar sig till deltagare med viss erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsbranschen där syftet är att förmedla djupare kunskaper om svensk entreprenadrätt.

Läs mer om fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Konsulträtt (ABK 09)

Vår kurs i juridik för tekniska konsulter tar utgångspunkt i standardavtalet ABK09. Syftet är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om konsultupphandling, ABK 09 samt praktiska frågor som ofta uppkommer i samband med konsultuppdragets utförande.

Läs mer om kursen konsulträtt (ABK 09)

Kurs i avtalsjuridik med inriktning mot entreprenadjuridik

Kursen behandlar bland annat hur man skriver tydliga avtal, olika principer för tolkning av avtal, hur man kan undvika att underförstådda avtal uppstår under projekten på grund av agerande/passivitet, innebörden av vissa vanliga klausuler mm.

Läs mer om kursen i avtalsjuridik

Kurs i entreprenadbesiktning

Kurs i entreprenadbesiktningar riktar sig mot entreprenörer, beställare och besiktningsmän. Syftet är att ge deltagarna kunskaper kring de relevanta reglerna i ABT 06, AB 04, konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hur arbetet från kallelse till besiktningsutlåtande praktiskt kan läggas upp.

Läs mer om kursen entreprenadbesiktning