Sven Albinsson

Sven har stor erfarenhet av entreprenadrätt och företräder löpande företag, organisationer och offentliga organ i entreprenad- och konsulttvister. Han är även specialiserad på byggsektorns avtalsjuridik och biträder ofta beställare med avtalsskrivning och hjälper entreprenörer att granska avtalsutkast/förfrågningsunderlag. Sven är verksam såväl i Stockholm som i övriga delar av landet. Han anlitas regelbundet som kursledare inom bland annat entreprenadjuridik och avtalsjuridik.

Sven avlade år 2008 dubbelexamen inom juridik och ekonomi vid Lunds universitet. Han arbetade därefter en kortare tid med företagsöverlåtelser och transaktioner vid annan advokatbyrå, varefter han övergick till tingstjänstgöring vid allmän domstol. Sedan början av 2011 har Sven arbetat vid advokatbyrå med huvudsakligen konsult- och entreprenadrätt.


Kontaktuppgifter

Sven Albinsson
Advokat / delägare
Telefon: +46 (0)760 - 51 74 18
E-post: sven.albinsson@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2015 − Advokat och delägare, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2011 - 2015 − Advokat, Foyen Advokatfirma (advokat sedan 2012)
  • 2009 - 2011 − Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
  • 2008 - 2009 − Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

Utbildning

  • 2008 fil. kand. företagsekonomi Lunds universitet
  • 2008 jur. kand. Lunds universitet