Sven Albinsson

Sven är advokat med specialisering inom entreprenadjuridik, konsulträtt, tvistelösning och kommersiell avtalsrätt. Han har stor erfarenhet inom entreprenadjuridik och företräder löpande företag, organisationer och offentliga organ i entreprenad- och konsulttvister. Sven arbetar även regelbundet med byggsektorns avtalsrätt, då han ofta biträder beställare och entreprenörer med avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Sven är verksam som advokat i Stockholm och övriga delar av landet. Han anlitas regelbundet som kursledare i entreprenadjuridik, avtalsrätt, konsulträtt, m m.

Sven avlade år 2008 dubbelexamen inom juridik och ekonomi vid Lunds universitet. Han arbetade därefter en kortare tid med företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt vid annan advokatbyrå, varefter han övergick till tingstjänstgöring vid allmän domstol.

Sedan början av 2011 har Sven arbetat som advokat med inriktning mot entreprenadjuridik, konsulträtt och byggsektorns avtalsjuridik. Sven har även arbetat med kommersiell avtalsrätt och tvister inom energisektorn.Kontaktuppgifter

Sven Albinsson
Advokat / delägare
Telefon: +46 (0)760 - 51 74 18
E-post: sven.albinsson@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2015 − Advokat och delägare, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2011 - 2015 − Advokat, Foyen Advokatfirma (advokat sedan 2012)
  • 2009 - 2011 − Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
  • 2008 - 2009 − Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

Utbildning

  • 2008 fil. kand. företagsekonomi Lunds universitet
  • 2008 jur. kand. Lunds universitet