Beställarens rätt att häva entreprenadavtal vid konstaterat dröjsmål

Beställarens rätt att häva entreprenadavtal vid konstaterat dröjsmål