Hovrättsdom klargör förutsättningar för konsultansvarskrav

Hovrättsdom klargör förutsättningarna för konsultansvarskrav