Hovrätt ogillar beställarens återkrav för betalda fakturor

Hovrätt ogillar beställarens återkrav för betalda fakturor