Vikten av att säkra bevisning vid hävning

Vikten av att säkra bevisning vid hävning