Domstol klargör begreppet ”tredje man” i AB-familjens avtal

Domstol klargör begreppet tredje man i AB-familjens avtal